Serc

Emmen

Emmen ontstond op de zuidoostpunt van de Hondsrug. In een oorkonde van bisschop Andreas uit 1139 is sprake van een hof te Emne. Het is de oudste vermelding van Emmen, waarvoor zowel de namen Emne als Empne als werden gebruikt. De betekenis van Emmen is wellicht de vlakte, het lage land, geheel zeker is dit echter niet. De oorkonde spreekt van een boerderij of een hof, waarvoor verschillende namen werden gebruikt: Hoofdhof, Saalhof, Edele Hof en Heerenhof. Zekerheid ontbreekt echter of steeds dezelfde boerderij wordt bedoeld. De eerste houten kerk in Emmen dateert uit de 8e eeuw; de eerste stenen kerk werd in de 13e eeuw gebouwd.

Na de 2e wereldoorlog werd het economische zwakke zuidoosten van Drenthe aangemerkt als ontwikkelingsgebied, waarna er onder meer textiel- en metaalfabrieken werden gevestigd. Hun komst maakte nieuwbouwwijken noodzakelijk. Sommige hiervan werden op relatief grote afstand van de bestaande kern gebouwd, dit om landschappelijk waardevolle gebieden als het bos Emmerdennen te behouden. Hieraan heeft Emmen zijn bijzondere stedenbouwkundige opbouw te danken.

Emmen wordt ook wel 'Vlinderstad' genoemd.